15 anys de la reobertura del Liceu:
"TOTS SOM LICEU"

15th anniversary of the Liceu reopening.
"WE ARE ALL LICEU"

video

http://martintognola.com/files/gimgs/90_01liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_02liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_03liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_04liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_05liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_06liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_07liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_08liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_09liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_10liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_11liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_13liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_12liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_14liceutognola.jpg
http://martintognola.com/files/gimgs/90_15liceutognola.jpg